Indtast venligst dit brugernavn og adgangkode:
» Glemt din adgangskode?

Kunsten at skabe balance i en konflikt

En konflikt har mange faser med hver sine karakteristika, der alle er en udfordring at tackle på konstruktiv vis. Sværest af alt er det at skulle sætte sig lynhurtigt ind i en konflikt som udefrakommende vagt uden kendskab til den forudgående retorik og situation.

Hvis vagten går for hårdt til værks i sin måde at løse konflikten på, risikerer han at udelukke sig selv fra at skabe personlig fortrolighed med konfliktens parter. Noget han sædvanligvis får god brug for på et senere tidspunkt i konflikten.

Det gælder om at møde alle konfliktens parter i øjenhøjde med det samme. Tryk avler modtryk, og hvis vagten lægger ud med en aggressiv attitude og anvende fysisk magt, opnår vi kun en tilsvarende respons.

Euro|Codes dialogkoncept har gang på gang vist sin berettigelse i konkrete konfliktsituationer, for det skaber fra start af den helt nødvendige balance mellem autoritet og imødekommenhed.

Ved først at analysere problemet gennem dialog opnår vi en umiddelbar indsigt i konflikten, før vi griber til handling. Samtidig skaber vi på få minutter både respekt og tillid mellem os og konfliktens parter. En tillid der kommer os til gode senere i forløbet.

Dialogen stabiliserer situationen, så den ikke udvikler sig yderligere, hvilket giver os tid og mulighed for at mægle mellem de stridende parter.

Vi kan stille processen for vores dialogkoncept op på følgende måde:

Diagnosticering > Implementering > Stabilisering
Døgnåbent alarm-nummer:
70 222 911

Euro|Code A/S
Lyngby Hovedgade 27, 3. sal
2800 Lyngby
Email :
Fax : 45 87 45 01

 

Copyright © Euro|Code - All Rights Reserved.

DANPAQ Web Content Management System by DAN.